اخبار

اهمیت تطبیق لباس

لباس بدون جواهرات ناقص است و جواهرات بدون تطبیق لباس یکنواخت است. هر دو ضروری هستند. بنابراین ، طراحی جواهرات و طراحی مد یکی است.

طراحی طلا و جواهر نیاز به ویژگی ها و ویژگی های مختلف سنگ های قیمتی دارد تا شکل نهایی سبک را تعیین کند ، این به اصطلاح گوهر همچنین دارای مزاج است ، رنگ سنگهای مختلف ، جلای ، شکل ، اندازه ، قیمت دارای ویژگی های خاص خود است ، به منظور راه اندازی سنگهای قیمتی و لباس مطابق با آن به طور طبیعی باید مطابقت داشته باشد. همانطور که گریم فرد بخشی از خلق و خوی او را تعیین می کند ، کمبود این قسمت به ویژه ناگهانی خواهد بود ، اگر شما به طور تصادفی با جواهرات نفیس لباس های گاه به گاه مطابقت داشته باشید ، نه تنها قیمت جواهرات کاهش می یابد بلکه حس کلی آن نیز کاهش می یابد. فرد به ویژه ناسازگار است. بنابراین ، برای زیبایی ، به یک مجموعه کامل نیاز داریم.

روند تکامل لباس بسیار طولانی است ، لباس با توسعه جامعه بشری همراه است ، از شرم جامعه ابتدایی تا زیبایی شناسی مطابق لباس حاضر ، از ساده تا پیچیده ، دقیقاً مانند زندگی مردم در حرکت ، غیر یادگیری را متوقف کنید ، تجربه یادگیری خود را غنی کنید ، با مهارت و انعطاف پذیری از مهارت های خود برای حل مشکلات در صورت لزوم استفاده کنید. مشکلات و عقب نشینی ها ، درست مثل مد لباس در دوره های مختلف ، ممکن است دوره های مختلف روند وجود داشته باشد ، ممکن است تکرار شود ، روند گذشته لزوماً کاملاً قدیمی نیست ، شاید با گذشت زمان ، طرف او در جهان وجود داشته باشد.

هنگامی که یک ستاره در یک رویداد شرکت می کند ، هیچ کمبودی برای عروس وجود ندارد. حتی ساقدوش عروس و بهترین مرد نیز ضروری هستند. صنعت طلا و جواهر برای اینکه بتواند در چشم عموم ظاهر شود ، باید با طراحی مد مطابقت داشته باشد. جواهراتی که به تنهایی قرار داده می شوند انعطاف پذیر نیستند و عملی بودن آنها را نشان نمی دهند. درست مثل یک دست لباس روی نقاشی ، هرگز از احساس بالاتنه در پوشیدن مدل بهتر نیست.

انواع جواهرات وجود دارد که به سختی تعریف نشده اند. تاج ، تزئینات مو ، سر ، گوشواره و ... روی سر وجود دارد ، گردنبندها ، آویزها وجود دارد و حتی فکر می کنم از پد شانه ها می توان به عنوان نوعی هم بند لباس ، یا نوعی همبندی جواهرات استفاده کرد. جواهراتی که می توانند در اطراف بدن قرار بگیرند نوعی همبستگی است.


زمان ارسال: 22 اکتبر -2020